Föreningen Pink Lady® Europe satsar på en hållbar vision för produktionen, som uppfyller förväntningarna hos dess aktörer, samarbetspartner och konsumenter i form av 14 åtaganden.

3 starka argument

SOM GÖR PINK LADY® TILL ETT ÄPPLE
SOM STÅR FÖR KVALITET OCH ANSVAR

En unik
spännvidd
Den omfattar hela kedjan, från plantskolan till konsumenten.
En bred
vision
Som omfattar de 3 pelarna för hållbar utveckling (miljöfrågor, sociala frågor och ekonomi)
en vilja att
att utvecklas
På kort, medellång och lång sikt

Upptäck våra
14 åtaganden

Då kör vi!