Για βελτιστοποίηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, η PL χρησιμοποιεί αρχεία που ονομάζονται «cookies», τα οποία μπορεί να εγκατασταθούν στην τερματική συσκευή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας και του επιτρέπει να διατηρεί πληροφορίες από τις συνεδρίες πλοήγησης μεταξύ των σελίδων του διαδικτύου.

Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο της CNIL για επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τα cookies: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Τα cookies αυτά καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη στον δικτυακό τόπο και αποθηκεύουν πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιτρέπουν στην PL τη συγκέντρωση στατιστικών και διαφημιστικών δεδομένων και τον συνδυασμό των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης έχει παράσχει στην PL με τις πληροφορίες πλοήγησης που συλλέγει, με σκοπό να εξασφαλίσει μια εξατομικευμένη χρήση των λειτουργιών του δικτυακού τόπου.

Αν οι χρήστες δε επιθυμούν να εγκατασταθούν τα εν λόγω cookies στην τερματική συσκευή τους, μπορούν να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής τους για να τα απορρίψουν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. Μία τέτοια απόρριψη ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Για να διαγράψει και να διαχειριστεί τα cookies ο χρήστης, καλείται να ανατρέξει στις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής του. Οι σύνδεσμοι προς τα κύρια προγράμματα περιήγησης παρατίθενται στη συνέχεια:

  • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
  • Firefox:https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
  • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρυθμίσει ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε αυτό να δηλώνει στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεται ότι δεν επιθυμεί να γίνεται η περιήγηση υπό συνθήκες ανίχνευσης («Do Not Track»). Οι σύνδεσμοι προς τα κύρια προγράμματα περιήγησης παρατίθενται στη συνέχεια:

  • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/products/internet-explorer#ie=ie-11
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836
  • Safari: http://support.apple.com/kb/PH11952 – Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
  • Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

Ο χρήστης μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει την παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αντίστοιχες σελίδες των σχετικών μέσων. Ο χρήστης καλείται να λάβει γνώση της πολιτικής διαχείρισης των εν λόγω cookies στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους ανάλογους δικτυακούς τόπους. Η απενεργοποίηση των κουμπιών μπορεί επίσης να γίνει με το ελεύθερο και δωρεάν λογισμικό Privacy badger που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://chrome.google.com/webstore/detail/privacy-badger/pkehgijcmpdhfbdbbnkijodmdjhbjlgp?hl=fr