Εκδότης διαδικτυακού τόπου

Ο διαδικτυακός τόπος www.pinkladyeurope.com διατηρείται από:

Τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
ΓΑΛΛΙΑ
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες όρους χρήσης.

Παρόλο που ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λαμβάνει πληροφορίες από πηγές που θεωρεί αξιόπιστες, δεν μπορεί να εγγυηθεί, σε καμία περίπτωση, ότι όλες οι πληροφορίες ή οι απόψεις που περιέχονται στον ιστότοπό του είναι ακριβείς, αξιόπιστες και πλήρεις. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.pinkladyeurope.com παρέχονται από τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και προσωπική χρήση και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Φιλοξενία διαδικτυακού τόπου

Η φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου www.pomme-pinklady.com πραγματοποιείται από την εταιρεία OVEA.
Διεύθυνση: 59 rue Nelson Mandela 34070 MONTPELLIER – ΓΑΛΛΙΑ.
RCS Montpellier – 441 938 222

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται κάθε είδους μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή πληροφοριών, κειμένων και εικόνων που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Το άρθρο L. 122-5.2 και 3a του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπει τα «αντίγραφα ή τις αναπαραγωγές που περιορίζονται για αυστηρά ιδιωτική χρήση του αντιγραφέα και δεν προορίζονται για συλλογική χρήση» καθώς και τις αναλύσεις και τις σύντομες αναφορές με σκοπό τη χρήση τους ως παράδειγμα και επεξήγηση. «Κάθε ολική ή μερική αναπαράσταση ή αναπαραγωγή που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού ή των δικαιοδόχων του ή των διαδόχων του, είναι παράνομη» – άρθρο L. 122-4. Η αναπαράσταση ή αναπαραγωγή αυτή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συνιστά, επομένως, παράβαση που υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων L. 335-2 και επόμενα του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

Βάση δεδομένων και προστατευμένα δεδομένα

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe είναι παραγωγός και ιδιοκτήτης του συνόλου ή μέρους των βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Κατά την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο, αναγνωρίζεται ότι τα δεδομένα από τα οποία αποτελείται προστατεύονται νομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 98-536 της 01/07/98. Απαγορεύεται να εξαγάγετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αποθηκεύσετε, αναπαραγάγετε, αναπαραστήσετε ή διατηρήσετε, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε μέσο, με κάθε μέσο και μορφή, το σύνολο ή οποιοδήποτε ποιοτικώς ή ποσοτικώς ουσιώδες μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που συνθέτουν τον δικτυακό τόπο στο οποίο έχετε πρόσβαση, ούτε να το εξάγετε ή να το επαναχρησιμοποιήσετε.

Προστασία εμπορικών σημάτων και λογοτύπων

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που αναφέρονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς την άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Πληροφορική και Ελευθερία

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προορίζονται για τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe, που είναι ο υπεύθυνος για την ηλεκτρονική επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe ή όλες τις εξουσιοδοτημένες από αυτόν εταιρείες για ενημερωτικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την πληροφορική και τις ελευθερίες (νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
ΓΑΛΛΙΑ
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

Το Ίντερνετ δεν εγγυάται την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Συνεπώς, τα μηνύματα που θα μας υποβάλετε με ηλεκτρονικά μέσα, ενδέχεται να υποκλαπούν και/ή να τροποποιηθούν τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και την προέλευσή τους.
Ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επί αυτού.

Μη προσωπικές πληροφορίες

Οποιαδήποτε μη προσωπική πληροφορία που διαβιβάζετε ή διανέμετε στον δικτυακό τόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή όχι, και μπορεί ειδικότερα να αναπαραχθεί, κοινοποιηθεί ή διαβιβαστεί σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

Υπερσύνδεσμοι και ιοί

Επανεπιβεβαιώνεται ρητά ότι ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe δεν έχει τον έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δημιουργία συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται έξω από τον δικτυακό τόπο www.pinkladyeurope.com ούτε για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η επιλογή πρόσβασης σε έναν άλλον δικτυακό τόπο, μέσω ενός υπερσυνδέσμου, πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη. Συνεπώς, ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe δεν θα φέρει καμία ευθύνη για καμία ζημία, άμεση ή έμμεση, που θα προκύψει από την πρόσβαση σε άλλον δικτυακό τόπο μέσω υπερσυνδέσμου.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να αναλάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο δικτυακός τόπος που επιλέγετε δεν έχει προσβληθεί από ιούς υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα καταστροφικής φύσης,

Σε καμία περίπτωση ο Σύνδεσμος Pink Lady® Europe δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή προβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τα ονομαστικά δεδομένα που σας αφορούν.

Όροι σχετικά με τη σύνταξη ενός σχολίου

Οι συντάκτες εξουσιοδοτούν ρητώς την Pink Lady® να κοινοποιήσει τα σχόλια στον δικτυακό τόπο που αφορούν τη σχετική σελίδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη δημοσίευση όλων των σχολίων.
Η σύνταξη σχολίων στον δικτυακό τόπο www.pinkladyeurope.com υπόκειται στην προηγούμενη αποδοχή του συμφώνου που παρατίθεται στη συνέχεια. Με τη δημοσίευση των σχολίων σας, αποδέχεστε τους όρους χρήσης του συμφώνου που προβλέπουν ειδικότερα ότι:

Το σχόλιο πρέπει να περιορίζεται σε παρατηρήσεις, απόψεις ή εντυπώσεις που αφορούν την εν λόγω σελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση γλώσσας που μπορεί να ερμηνευτεί ως εξύβριση ή δυσφήμιση προς την Pink Lady® ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η Pink Lady® διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει, τροποποιήσει ή διαγράψει τα σχόλια.

Όροι χρήσης των σχολίων από τους χρήστες του διαδικτύου

Η Pink Lady® παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης απόψεων ή σχολίων στον δικτυακό της τόπο μέσω ενός δικτυακού εργαλείου.
Η δημοσίευση ενός σχολίου από έναν χρήστη του διαδικτύου προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί η αποδοχή και ο σεβασμός του προς τους παρόντες όρους χρήσης.

Πνεύμα του δικτυακού τόπου

Κύριος στόχος του εργαλείου «σχόλια» του δικτυακού τόπου www.pinkladyeurope.com είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να συμβάλλουν παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με συνταγές και άρθρα που γνωρίζουν με στόχο να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους με πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
Στόχος είναι η προβολή και ο σεβασμός των απόψεων των υπολοίπων και να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να σχηματίσουν μία προσωπική άποψη.

Τα σχόλια ή οι απόψεις δεν πρέπει να:

  • είναι δυσφημιστικά, υβριστικά, άσεμνα, προσβλητικά, βίαια ή να υποκινούν τη βία, πολιτικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά και εν γένει αντίθετα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με τα δικαιώματα των ατόμων ή με τα χρηστά ήθη·
  • χρησιμοποιούνται για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, ιδίως για διαφήμιση·
  • περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Έλεγχος

Τα σχόλια μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου. Η Pink Lady® διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση, τα σχόλια που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον συντάκτη του σχολίου ή οποιονδήποτε τρίτο ή όποιο σχόλιο δεν της φαίνεται ότι διέπεται εμφανώς από το πνεύμα του δικτυακού τόπου ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή που είναι παράνομο, και ιδίως τα σχόλια που είναι δυσφημιστικά, βίαια, ρατσιστικά, που έχουν παιδοφιλικό περιεχόμενο, που υποκινούν τον θάνατο ή την αυτοκτονία, το μίσος ή τη διάκριση. Τα σχόλια που περιέχουν πληροφορίες μη σχετικές με τις εν λόγω σελίδες ή ο συντάκτης τους θα αποκλείονται.

Η δημοσίευση ή όχι ενός σχολίου δεν αποτελεί κατά κανέναν τρόπο ευθύνη της Pink Lady®.

Αν κάποιο άτομο έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος προσπαθεί να προσβάλει ένα δικαίωμά του ή να του επιφέρει ζημία, θα πρέπει να ενημερώσει τον Σύνδεσμο Pink Lady® στην ακόλουθη διεύθυνση ώστε να μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα:

Τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
ΓΑΛΛΙΑ
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Άδεια εκμετάλλευσης

Ο χρήστης του διαδικτύου δίνει άδεια να χρησιμοποιηθούν, κατ’ αποκλειστικότητα και δωρεάν, από τον Σύνδεσμο Pink Lady® τα σχόλια τα οποία έχει συντάξει σχετικά με την εν λόγω σελίδα στον δικτυακό τόπο pomme-pinklady.com.

Στα πλαίσια της προαναφερόμενης άδειας, τα δικαιώματα παραχώρησης εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν:

  • Όσον αφορά το δικαίωμα της αναπαραγωγής, το δικαίωμα να αναπαραχθούν απευθείας ή μέσω τρίτου, το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία, αντιγραφής, αντίγραφου ή αντίτυπου, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αντιγράφων, εν όλω ή εν μέρει, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, σε οποιοδήποτε μέσο, χαρτί ή σε πληροφορική ή ηλεκτρονική μορφή, ηχητικό ή οπτικό και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, υπάρχον ή μελλοντικό, με οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική διαδικασία.
  • Όσον αφορά το δικαίωμα της αναπαράστασης, το δικαίωμα να παρουσιαστούν δημόσια, απευθείας ή μέσω τρίτου, υπό μορφή ολικής ή μερικής παρουσίασης, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε οθόνη, σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.
  • Όσον αφορά το δικαίωμα μετάδοσης, το δικαίωμα να μεταδοθούν, απευθείας ή μέσω τρίτου, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, μέσω ραδιοσημάτων, μέσω δορυφόρου, μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, μέσω οποιουδήποτε φορέα εκμεταλλεύσεως καλωδιακού δικτύου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου υπάρχοντος ή μελλοντικού. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη μετάδοση μέσω εσωτερικών δικτύων και τη μετάδοση σε δίκτυα που απευθύνονται σε μη ομαδοποιημένο κοινό για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, όπως τα δίκτυα Teletel και Ιντερνέτ.
  • Όσον αφορά τα συναφή δικαιώματα, απευθείας ή μέσω τρίτου, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, το δικαίωμα χρήσης, προσαρμογής, οργάνωσης, τροποποίησης, μετάφρασης και το δικαίωμα παροχής άδειας χρήσης, προσαρμογής, οργάνωσης, τροποποίησης, μετάφρασης, εν όλω ή εν μέρει.

Προσωπικά δεδομένα

Οι χρήστες αποδέχονται ότι στα πλαίσια μετάδοσης των σχολίων, εμφανίζονται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: το ψευδώνυμο του χρήστη (που μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον λογαριασμό του).
Τα σχόλια και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία για τις ανάγκες διαχείρισης και μετάδοσης των σχολίων.
Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να διαβιβάζονται σε έναν πάροχο υπηρεσιών για τις ανάγκες διαχείρισης του εργαλείου διαχείρισης των σχολίων.
Σύμφωνα με τον νόμο περί Πληροφορικής και Ελευθερίας της 6ης Ιανουαρίου 1978, που τροποποιήθηκε από τον νόμο της 4ης Αυγούστου 2004, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και προβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τα δεδομένα που τους αφορούν, αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στον:

Τον Σύνδεσμο Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
ΓΑΛΛΙΑ
E-mail : contact@pinkladyeurope.com