Τα έντομα επικονίασης, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, είναι απαραίτητα για την επικονίαση των ανθέων των μήλων και τη μετατροπή τους σε καρπούς.

Η επικονίαση είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη ποσοτικής και, κυρίως, ποιοτικής συγκομιδής!

Οι πρακτικές μας
στους οπωρώνες μας
Ανακαλύψτε τη σημασία της βιοποικιλότητας