Το μήλο Pink Lady® είναι ο καρπός μίας άριστης παραγωγής και μίας αυστηρής επιλογής: πληροί πολυάριθμες απαιτήσεις.

Η επιλογή
των μήλων

Μετά τη συγκομιδή τους, τα μήλα μεταφέρονται σε μία από τις πιστοποιημένες μας μονάδες συσκευασίας. Αποθηκεύονται με προσοχή σε αποκλειστικό ψυχρό θάλαμο με ρύθμιση θερμοκρασίας ακριβείας προτού περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

Το 70 με 80 %
των μήλων
γίνονται Pink Lady®.
Τα υπόλοιπα μήλα δεν πάνε χαμένα.
Αυτόματη επιλογή

Περνούν από έναν μεγάλο σαρωτή που ανιχνεύει τα μήλα που παρουσιάζουν μεγάλες ατέλειες. Στη συνέχεια, ταξινομούνται κατά βάρος και μέγεθος (νομική υποχρέωση).

Επιλογή με το χέρι

Τα μήλα περνούν, στη συνέχεια, από τα χέρια ειδικών και κάτω το προσεκτικό βλέμμα των επαγγελματιών που τα επιλέγουν.


Στις γραμμές διαλογής, ο ρυθμός διαλογής είναι μειωμένος κατά 30 % σε σχέση με άλλες ποικιλίες μήλων, ώστε να εξασφαλίζεται ο οπτικός έλεγχος κάθε μήλου και να διατηρείται ένα άριστο επίπεδο ποιότητας.

Συσκευασία

Τοποθετούνται με προσοχή στους δίσκους ή τα σκαφάκια που θα βρείτε στα μαγαζιά.

Αυτοκόλλητα

Στο σημείο αυτό επικολλάται το διάσημο αυτοκόλλητο σε σχήμα καρδιάς που αποτελεί ένδειξη εγγύησης ποιότητας.

Σειρά
προδιαγραφών

Η επιλογή πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, που αποτελούν εγγύηση της ποιότητας Pink Lady®.

Περιεκτικότητα σε σάκχαραΠηγή αρωματικής έντασης
ΣυνεκτικότηταΜια τραγανή υφή
Ένταση χρώματοςΑπόδειξη μέγιστης έκθεσης στον ήλιο
ΌψηΑπουσία σημαντικών ατελειών
Πίνακας που περιγράφει τις διαφορετικές αξίες των μήλων Pink Lady®. Περιεκτικότητα σε ζάχαρη: 13/15, σκληρότητα: 6,5/9, ένταση χρώματος: 4,5/5 και εμφάνιση: υγιής.

Ανεξάρτητοι
έλεγχοι ποιότητας

Τα κριτήρια αυτά ελέγχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, την ομοιογένεια στην ποιότητα και την ιχνηλασιµότητα των μήλων.
Πάνω από
2700
παρτίδες ελέγχονται σε κάθε περίοδο.

Απόλυτη
ασφάλεια τροφίμων

Ανεξάρτητοι έλεγχοι ενιαίων κριτηρίων υγιεινής από τη στιγμή που τα μήλα εγκαταλείπουν τον οπωρώνα και στη μονάδα συσκευασίας.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι αισθητά πιο θετικά από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή και γαλλική νομοθεσία.
Το 100 % των μονάδων συσκευασίας διαθέτουν πιστοποίηση για την υγειονομική ασφάλεια των φρούτων (BRC, IFS…).
Γνωρίστε καλύτερα το μήλο
Το μήλο Pink Lady®Γιατί είναι μοναδικό;