Αν το μήλο Pink Lady® είναι τόσο ιδιαίτερο και γενναιόδωρο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ο καρπός μίας άριστης παραγωγής και μίας αυστηρής επιλογής: πρέπει να πληροί πολυάριθμες απαιτήσεις.

Η επιλογή
των μήλων

Μετά τη συγκομιδή τους, τα μήλα μεταφέρονται σε μία από τις πιστοποιημένες μας μονάδες συσκευασίας. Αποθηκεύονται με προσοχή σε αποκλειστικό ψυχρό θάλαμο με ρύθμιση θερμοκρασίας ακριβείας προτού περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

Αυτόματη επιλογή

Περνούν από έναν μεγάλο σαρωτή που ανιχνεύει τα μήλα που παρουσιάζουν μεγάλες ατέλειες. Στη συνέχεια, ταξινομούνται κατά βάρος και μέγεθος (νομική υποχρέωση).

Επιλογή με το χέρι

Τα μήλα περνούν, στη συνέχεια, από τα χέρια ειδικών και κάτω το προσεκτικό βλέμμα των επαγγελματιών που τα επιλέγουν.


Στις γραμμές διαλογής, ο ρυθμός διαλογής είναι μειωμένος κατά 30 % σε σχέση με άλλες ποικιλίες μήλων, ώστε να εξασφαλίζεται ο οπτικός έλεγχος κάθε μήλου και να διατηρείται ένα άριστο επίπεδο ποιότητας.

Συσκευασία

Τοποθετούνται με προσοχή στους δίσκους ή τα σκαφάκια που θα βρείτε στα μαγαζιά.

Αυτοκόλλητα

Στο σημείο αυτό επικολλάται το διάσημο αυτοκόλλητο σε σχήμα καρδιάς που αποτελεί ένδειξη εγγύησης ποιότητας.

Σειρά
προδιαγραφών

Τα μήλα Pink Lady® οφείλουν να τηρούν μία σειρά από προδιαγραφές βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια, που αποτελούν εγγύηση άριστης ποιότητας.

Περιεκτικότητα σε σάκχαραΠηγή αρωματικής έντασης
ΣυνεκτικότηταΓια τραγανή υφή
Ένταση χρώματοςΑπόδειξη μέγιστης έκθεσης στον ήλιο
ΌψηΑπουσία σημαντικών ατελειών

Ανεξάρτητοι
έλεγχοι ποιότητας

Τα κριτήρια αυτά ελέγχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου ποιότητας που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, την ομοιογένεια στην ποιότητα και την ιχνηλασιµότητα των μήλων.
Κάθε περίοδο, διενεργείται τυχαία επιλογή και έλεγχος σε πάνω από 2.700 παρτίδες.

Απόλυτη
ασφάλεια τροφίμων

Το σύνολο της παραγωγής των μήλων Pink Lady® ανταποκρίνεται σε κριτήρια ασφάλειας τροφίμων όσον αφορά τα κατάλοιπα δύο φορές πιο αυστηρά από αυτά που επιβάλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ανεξάρτητοι έλεγχοι ενιαίων κριτηρίων υγιεινής από τη στιγμή που τα μήλα εγκαταλείπουν τον οπωρώνα και στη μονάδα συσκευασίας.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι αισθητά πιο θετικά από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή και γαλλική νομοθεσία.
Το 100 % των μονάδων συσκευασίας διαθέτουν πιστοποίηση για την υγειονομική ασφάλεια των φρούτων (BRC, IFS…).
Γνωρίστε καλύτερα το μήλο
Το μήλο Pink Lady®Γιατί είναι μοναδικό;