De viktiga pollinerande insekterna, framför allt bina, är nödvändiga för att äppelblommorna ska pollineras och omvandlas till frukt.

Nödvändiga bundsförvanter
i odlingarna

Äppelblommorna blommar mellan 2 och 10 dagar. Pollineringsperioden är därför mycket kort. Tack vare samarbete med biodlare kan odlarna under blomningen placera ut bikupor i sina odlingar. På så sätt garanteras en lyckad naturlig pollinering, och blommorna kan omvandlas till frukt.

Programmet Bee Pink®

DestinProjektet riktar sig till alla Pink Lady®-odlare och omfattar bl.a. informationsdagar och en vägledning med fackkunskap, regler och praktiska råd som är resultatet av ett rigoröst forskningsarbete och samarbete med såväl jordbruks- som biodlarexperter.
Mål: Ansvarstagande bland alla Pink Lady®-odlare.

De viktigaste faktorerna för att värna om bina
i odlingarna hela året

Förekomsten av honungsbin och vildbin inverkar positivt på äpplets vikt, form och antal kärnor – helt enkelt, fruktens sammanlagda kvalitet!

ERBJUD KOST OCH LOGIBina äter mellan 20 och 50 kg pollen per år!
SKAPA VATTENSTÄLLEN OCH HÅLL ETT ÖGA PÅ VATTNETS KVALITETEtt bisamhälle behöver 8 liter vatten per vecka när bina är som mest aktiva.
TA HÄNSYN TILL BINA ÅRET RUNTBina, däribland de vilda arterna, är flitiga besökare i fruktodlingarna under blomningen, men de vistas också i odlingarna resten av året, dag som natt!
Betydelsen av den biologiska
mångfalden i våra odlingar
Upptäck vikten av biologisk mångfald