Το Ταμείο επιχορήγησης Pink Lady® Europe, που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016, έχει ως αποστολή την αξιολόγηση επιχειρηματικών και συλλογικών σχεδίων που υλοποιούνται από γυναίκες, ή που δημιουργούνται προς όφελος των γυναικών, προωθούν τη δημιουργία αξιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο.

kοινές
ΑΞΊΕΣ

Αυτού του είδους η προσέγγιση επιλέχθηκε επειδή εναρμονίζεται με τις αξίες της μάρκας.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΩΝ

Το Ταμείο Επιχορήγησης επιλέγει κάθε χρόνο, με τη βοήθεια μίας επιτροπής ειδικών, έργα με ανθρώπινο πρόσωπο που εναρμονίζονται με τις αξίες και τους στόχους του ταμείου.

Des Étoiles et des Femmes
Υποστήριξη και ανάπτυξη

Αποστολή του έργου Des Étoiles et des Femmes (Αστέρια και Γυναίκες) είναι η εκπαίδευση, υποστήριξη και ανάπτυξη της απασχολησιµότητας γυναικών που προέρχονται από μειονεκτούσες γειτονιές μέσω της γαστρονομικής αριστείας.

Γιατί το Pink Lady® Europe Endowment Fund υποστηρίζει το έργο;
 • Για να στηρίξει ένα σχέδιο συνεργασίας που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, με στόχο την πρόσβαση στην απασχόληση.
 • Για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών: με την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των γυναικών, ιδίως στις μειονεκτικές γειτονιές- και με την καταπολέμηση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της γαστρονομίας.
 • Να δημιουργήσει δεσμούς με τα επαγγέλματα της γαστρονομίας.
Δράσεις του προγράμματος
 • Κατάρτιση μαθητευόμενων γυναικών παρέχοντάς τους πρόσβαση στο CAP cuisine (γαλλικό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης σε μαγειρικές δεξιότητες) ή στο πιστοποιητικό Commis chef.
 • Επιτρέποντας στις γυναίκες να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους με κορυφαίους σεφ μέσω εμπλουτιστικής πρακτικής άσκησης.
 • Παροχή ατομικής κοινωνικο-επαγγελματικής βοήθειας για την άρση των εμποδίων στην απασχόληση (μεταφορά, στέγαση, φροντίδα παιδιών κ.λπ.).
 • Εκτός από τη συμβολή της, η Pink Lady® Europe προσφέρει στα μέλη του προγράμματος την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους οπωρώνες και τα επαγγέλματα των δικτύων.

Αποτελέσματα που επιφέρουν αλλαγές:

Ποσοστό επιτυχίας 90% CAP Cuisine (γαλλικό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στις μαγειρικές δεξιότητες).
75% των αποφοίτων βρίσκουν εργασία εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
604 γυναίκες έχουν ήδη λάβει κατάρτιση.

Το Ταμείο Κληροδοτημάτων Pink Lady® Europe παρέχει οικονομική υποστήριξη για τα προγράμματα κατάρτισης CAP Cuisine και Commis Chef της Μασσαλίας.

MICROFEL
Υποστήριξη και κατάρτιση

Η MICROFEL (μικροέργα που σχετίζονται με φρούτα και λαχανικά) είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ευάλωτων πληθυσμών στην Αφρική, ιδίως στις περιοχές Vohipeno και Manakara, στη νοτιοανατολική Μαδαγασκάρη.

Γιατί το Pink Lady® Europe Endowment Fund υποστηρίζει το έργο;
 • Για την υποστήριξη γυναικών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα σε μια επιχειρηματική προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενδυνάμωσή τους και τους επιτρέπει να κερδίζουν εισόδημα για την κάλυψη των βασικών αναγκών των οικογενειών τους.
 • Για να δημιουργηθεί μόνιμος αντίκτυπος στις τοπικές κοινότητες.
 • Να υποστηρίξει ένα συλλογικό έργο που βασίζεται σε κοινές αξίες.
Δράσεις του προγράμματος
 • Δημιουργία εποπτευόμενων μαθημάτων κατάρτισης με δυνατότητα σίτισης, με έμφαση στις βασικές δεξιότητες γεωργίας και διατροφής.
 • Εκμάθηση της κατεργασίας του εδάφους, της παρασκευής κομπόστ, τεχνικών καλλιέργειας κ.λπ.
 • Διερεύνηση της εκτροφής ζώων μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της φροντίδας και της σίτισης.
 • Απόκτηση διοικητικών/λογιστικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα που επιφέρουν αλλαγή:

Οι γυναίκες που επωφελούνται από το πρόγραμμα μπορούν να προσβλέπουν σε σχετική οικονομική ανεξαρτησία μακροπρόθεσμα.
Ενισχυμένο γυναικείο κύρος με βάση τις γνώσεις και τις ανταλλαγές μετά την κατάρτιση.
Πρόκειται για πολύ ελπιδοφόρα στοιχεία, τα οποία προοιωνίζονται καλύτερη προσαρμογή στις τοπικές καταστάσεις, εξασφαλίζοντας τη διατροφική αυτονομία αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων.

Το Ταμείο Κληροδοτήματος Pink Lady® Europe παρέχει οικονομική στήριξη στο MicroforJA, ένα πρόγραμμα μικροκατάρτισης για νέες αγρότισσες.

Ο χάρτης δεσμεύσεών μαςΑνακαλύψτε τις
δεσμεύσεις μας