Det er væsentligt at opretholde biodiversiteten i plantagen for at bekæmpe skadedyr på en naturlig måde. Frugtavleren hjælper økosystemet ved at plante hække rundt om plantagerne, beholde naturlige engbræmmer mellem æbletræerne og opsætte fuglekasser i plantagerne.

Se hvilke hælpearter,
der bor i Pink Lady®-plantagen

RævenRæven er et væsentligt led i fødekæden og spiller desuden en afgørende rolle i vore plantagers liv. Den er et sandt rovdyr for gnavere, som f.eks. markmus, hvilket bidrager til at undgå de skader, som denne lille gnaver ville kunne forvolde på rødderne.
FlagermusenFlagermusen har en særlig betydning i plantagen. Den lever nemlig af mange af plantagens skadelige insekter, såsom æblevridere, og avlerne opsætter læskure for at huse dem.
MariehønenDenne lille bille giver en værdifuld hjælp.Den kan sluge ca. hundrede lus om dagen og arbejder konstant for bevaringen af vores plantager og æbler.
MejsenDenne fugl er en vigtig allieret i kampen mod skadedyr. Den elsker larver, kålorme og æbleviklere, og den er så vigtig, at avlerne sætter fuglekasser op i plantagerne for at tiltrække den.
BienDen er en uundværlig aktør i frugtdannelsen og æblet livscyklus. I blomstringstiden anbringer producenterne bistader i nærheden af æbleplantagerne for at sikre en vellykket bestøvning. Således vil æbleblomsten kunne omdanne sig til et velsmagende æble.
PindsvinetDette lille pattedyrs rolle er særlig vigtig i plantagens liv. Pindsvinet lever af en stor kvantitet af insektæg og -laver af skadelige insekter for æbler. Derfor er dens grådighed yderst værdsat af avlerne.
Bee Pink®Se Bee Pink®