Verbetering van de arbeidsomstandigheden
voor de medewerkers van het Pink Lady® netwerk

Alle verpakkingsstations zijn betrokken bij een evaluatie-audit van de sociale praktijken (SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit) die betrekking heeft op:

Sociale normen
Het milieu
Gezond en veilig
Bedrijfsethiek