Τελικός στόχος μία παραγωγή με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, με ορίζοντα το έτος 2030

Η Pink Lady® ανέλαβε δεσμεύσεις στα πλαίσια του προγράμματος PEREN (ενεργειακή απόδοση) τον Σεπτέμβριο του 2020 με 2 στόχους:

Καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Προσδιορισμός τομέων βελτίωσης χάρη στον οικολογικό σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο του στόχου με ορίζοντα το έτος 2030 για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή Pink Lady®.
Τα 2 επόμενα έτη, θα μελετηθούν 3 σημεία:

Η περιβαλλοντική απόδοση των οπωρώνων.
Η ανάλυση γεωργικών πρακτικών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των δέντρων που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους.
Η αξιολόγηση της εργασίας σε μονάδες παραγωγής και εφοδιαστικής μεταφορών έως το σημείο πώλησης.