Εγγύηση για ένα προϊόν υγιεινό,
φυσικό και ποιοτικό

Η Pink Lady® ανταποκρίνεται σε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που πληρούνται από ολόκληρο το δίκτυό της και αποτελούν αντικείμενο τακτικών ελέγχων από ανεξάρτητους οργανισμούς.