Η Pink Lady® θέτει στη διάθεσή σας μία διεπαφή για την εποπτεία και τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων και συναινέσεων.
Για να εισέλθετε σε αυτήν, αρκεί να εισάγετε τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση και θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες.
Αν δεν λάβετε τίποτα σε μερικά λεπτά, ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας. Αν συνεχίζετε να μην έχετε πρόσβαση στη διεπαφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του δελτίου επικοινωνίας στην κάτω πλευρά της σελίδας.