Τι θα κάνει για εσάς σήμερα;
Δείτε το διαφημιστικό σποτ
Η ανθοφορία έφτασε!
Ανακαλύψτε

Προστασία των εντόμων επικονίασης

Απευθείας
από τους οπωρώνες

Νέος χάρτης

14 δεσμεύσεις
με άξονα την
αειφόρο ανάπτυξη

ΠεριβάλλονΒελτίωση του αντίκτυπου της δράσης μας στη φύση
ΠαραγωγοίΥποστήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Περιοχές καλλιέργειαςΕνεργός συμμετοχή στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ΚαταναλωτέςΚαλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης και εγγύτητας

Απευθείας
από τους οπωρώνες