Διατήρηση των θέσεων
εργασίας στις περιοχές παραγωγής

Η Pink Lady® έχει δεσμευτεί για τη διασφάλιση μίας συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου της διατηρώντας έτσι τον θετικό αντίκτυπο στις περιοχές παραγωγής.

Πέρα από την παραγωγή ποιοτικών μήλων, το δίκτυο Pink Lady® υποστηρίζει επίσης θέσεις εργασίας και παράγει πλούτο στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται εντός της Ευρώπης.

9 280 θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται* συνολικά στην Ευρώπη από το δίκτυο Pink Lady®.
3 910άμεσες θέσεις εργασίας
536 εκατ. €δημιουργία πλούτου
97 εκατ. €πραγματοποιηθείσες αγορές

Κατανομή των θέσεων εργασίας ανά τομέα
δραστηριότητας του δικτύου Pink Lady®

Παραγωγή
Διανομή
και πώληση
Αποθήκευση
και συσκευασία
Φυτώρια

Γεωγραφική κατανομή των θέσεων εργασίας
του δικτύου Pink Lady® στην Ευρώπη

Geographical distribution of jobs in the Pink Lady® network in Europe
Γαλλία
Κοιλάδα του Λίγηρα465
Νοτιοανατολική Γαλλία1010
Νοτιοδυτική Γαλλία800
Ισπανία
Καταλονία195
Ιταλία
Εμίλια Ρομάνια580
Νότιο Τιρόλο860
Πηγή: Μελέτη UTOPIES 2017

* Άμεσες θέσεις εργασίας (εργαζόμενοι στο δίκτυο), έμμεσες (εργαζόμενοι στην αλυσίδα προμηθευτών) και παρεπόμενες θέσεις εργασίας (μέσω της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των δαπανών της δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με τους μισθούς και τη φορολογία).