Δυστυχώς, όχι. Η αγορά του μήλου Pink Lady® είναι οργανωμένη βάσει ενός δικτύου που περιλαμβάνει φυτωριούχους, παραγωγούς και εξουσιοδοτημένους διανομείς που έχουν στόχο την παραγωγή ενός φρούτου με πολύ απαιτητικές προδιαγραφές και τη διασφάλιση μίας άριστης ποιότητας από τον οπωρώνα έως τον καταναλωτή.